CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Nhằm thực hiện mục tiêu quản lý và đảm bảo các nguyên tắc quản lý chất lượng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản Xuất Cơ khí Nhật Vượng ban hành chính sách chất lượng với những nội dung sau:

 

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất tới tất cả các khách hàng.

Liên tục cải tiến để đảm bảo hệ thống hoạt động có hiệu quả.

Luôn luôn cố gắng làm thoả mãn những yêu cầu của khách hàng.

Thường xuyên thực hiện tốt 5S trong công việc.

Luôn đào tạo CBCNV Công ty để nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Sản Xuất Cơ khí Nhật Vượng cam kết đã thấu hiểu chính sách chất lượng này và cùng nhau thực hiện ở mọi cấp độ.

                                                                                                         

         

                                                                            Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tổng giám đốc                                                                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Chí Công