Trụ sở chính

Địa chỉ: Xóm 2 Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0922 04 8386
Email: cong-nc@cokhinhatvuong.vn
Sale 1 : 0922 04 8386
Sale 2 : 0906 246 219
Sale 3 : 0865 882 809

Văn phòng nhà máy

Địa chỉ: Cổng C, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0922 04 8386
Email: cong-nc@cokhinhatvuong.vn
Sale 1 : 0922 04 8386
Sale 2 : 0906 246 219
Sale 3 : 0865 882 809